Bajkoterapia

Od tego roku 2014 nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Specjalnych współpracuje z Filią nr 10 Biblioteki Publicznej oraz Zespołem Szkół Integracyjnych, udostępniając swoje pomieszczenia na seanse terapeutyczne – czytanie bajek terapeutycznych. Po sygnalizowanej przez nauczycieli potrzebie udzielenia pomocy
terapeutycznej dzieciom – bibliotekarz Małgorzata Zimmerman-Noszczyk tworzy z nich niewielką grupę i wespół z Sabiną Powrosło oraz z Agnieszką Orłowską przygotowuje spotkania, na których czytane są bajki i wykonywane są prace plastyczne.

Bajki są specjalnie wybierane, mówią o podobnych problemach, jakie mają dzieci, choć w książkowym świecie dotyczą zazwyczaj zwierząt. Potem, po zapoznaniu dzieci z przygodami zwierzaków, problem jest omawiany i przenoszony na grunt przeżyć uczestników spotkania. Następnie pod kierunkiem Joanny Karkowskiej sporządzają prace plastyczne na omawiany temat. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach i czekają z niecierpliwością na kolejne.

3 2 1