Biblioterapia

          14 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Integracyjnych po raz kolejny odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne, w którym udział brali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z panią Małgorzatą Zimmerman – Noszczyk, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej – pani Sabina Powrosło oraz uczennice klasy             I a gimnazjum integracyjnego.  Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Orłowska – nauczyciel bibliotekarz pracujący w Bibliotece pod Puchaczem. Tematyka zajęć była ściśle związana            z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie wysłuchali dwóch tekstów mówiących o tym, że sami kształtujemy nasz ogląd otaczającego nas świata. Wzięli też udział                       w interesującym i zarazem zabawnym doświadczeniu – kłucie w bucie.  Następnie wspólnie wykonano pracę plastyczną przedstawiającą Choinkę wdzięczności. Ponadto uczniowie obdarowali się wykonanymi przez siebie upominkami świątecznymi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, wzbogacając wszystkich uczestników o nowe, cenne doświadczenia.

P1300199 P1300200 P1300206