Biblioterapia – kwieccień

14-ego kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Integracyjnych odbyło się kolejne spotkanie biblioterapeutyczne. Nasi uczniowie wspólnie z uczennicami gimnazjum ZSI zastanawiali się, jak chronić środowisko naturalne.  Uczestnicy rozmawiali na temat proekologicznych zachowań, do których zaliczamy między innymi: segregowanie domowych odpadów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, ograniczenie zużycia środków chemicznych. Każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć na dany temat. Na koniec młodzież wykonała plakat zachęcający do dbania o przyrodę.

3 2 1