Biblioterapia – kwiecień.

4 kwietnia w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9. Podczas zajęć odbyła się pogadanka na temat oznak wiosny. Po rozmowie uczniowie relaksowali się na dywanikach, słuchając wiosennego śpiewu ptaków. Następnie zostały zaprezentowane wiersze o wiośnie, odbyły się również warsztaty plastyczne, podczas których powstała praca przedstawiająca wiosenną łąkę.

Autor: M. Zimmerman – Noszczyk

IMG_2728

IMG_2729 IMG_2730

IMG_2731 IMG_2732

IMG_2733 IMG_2734

IMG_2737 IMG_2738