Biblioterapia

Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Siemianowicach Śląskich filia nr 10 , rozpoczęła comiesięczny cykl spotkań biblioterapeutycznych. W  zajęciach będzie brała udział młodzież, która zmierzy się         z tematem: strachu, złości, wdzięczności, szczęścia czy przyjaźni. Wykorzystując terapeutyczną wartość literatury, spotkania będą organizowane między innymi w celu poprawy obrazu własnej osoby, dla zwiększenia szacunku wobec siebie, dla lepszego zrozumienia ludzkich zachowań. Spotkania poprowadzą: mgr Małgorzata Zimmerman-Noszczyk – terapeuta, nauczyciel bibliotekarz, mgr Agnieszka Orłowska – nauczyciel bibliotekarz oraz mgr Sabina Powrosło – bibliotekarz, kierownik filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich.