Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

Rodzice dzieci głęboko upośledzonych stają wobec wielu problemów, które bardzo często przerastają ich siły i możliwości. Przeżywają silne napięcia emocjonalne, zmuszeni są wypełniać trudne i bardzo pracochłonne zadania.
Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu całodobowej i wieloletniej opieki i rehabilitacji, powoduje przymusowe wyłączenie z życia zawodowego i społecznego jednego z rodziców. Sytuacja ta powoduje poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. Rodzice często spędzają całe dnie tylko z dzieckiem, co powoduje znaczne ograniczenie kontaktów z otoczeniem.

Koniecznością stało się zatem stworzenie dla rodziców i członków rodzin dzieci niepełnosprawnych Grupy Wsparcia. Rodzice pracują w tej grupie z bibliotekarzem: Małgorzatą Zimmerman-Noszczyk, nauczycielem: Joanną Karkowską oraz odpowiednio wykształconymi terapeutami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są z zakresu: stymulacji polisensorycznej, integracji sensorycznej, plastykoterapii, muzykoterapii, biblioterapii i filmoterapii.
Zajęcia są organizowane na terenie szkoły lub w miejscach przewidzianych według harmonogramu spotkań.