Grupa Wsparcia

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną stają wobec wielu problemów, które bardzo często przerastają ich siły i możliwości. Przeżywają silne napięcia emocjonalne, zmuszeni są wypełniać trudne i bardzo pracochłonne zadania. Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu całodobowej i wieloletniej opieki   i rehabilitacji, powoduje przymusowe wyłączenie z życia zawodowego i społecznego jednego z rodziców. Sytuacja ta powoduje poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. Rodzice często spędzają całe dnie tylko z dzieckiem, co powoduje znaczne ograniczenie kontaktów  z otoczeniem.

Potrzebą stało się zatem stworzenie dla rodziców i członków rodzin dzieci niepełnosprawnych Grupy Wsparcia. Rodzice współpracują w tej grupie nauczycielkami: panią Małgorzatą Zimmerman-Noszczyk i panią Magdaleną Boruń oraz odpowiednio wykształconymi terapeutami. Systematycznie odbywające się spotkania mają na celu zintegrowanie grupy rodziców oraz umożliwienie im uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społeczno-kulturalnym.

         Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbyło się w Teatrze  Korez w Katowicach na spektaklu muzycznym pod niebanalnym tytułem „Pozwól wyluzować się mamie i tacie niepełnosprawnego dziecka”. Ten wyjątkowy wieczór spędziliśmy w towarzystwie nietuzinkowego, integracyjnego kabaretu Drzewo a Gada, który już od ponad 5 lat udowadnia, że niepełnosprawność nie jest barierą i przeszkodą w realizacji ambicji, celów zawodowych, nawet tych najbardziej absurdalnych.

P1290913

P1290912

P1290917

P1290916