Konkurs plastyczny ” MIŚ”.

Nie ma Dnia Misia bez konkursu plastycznego. Uczniowie naszego Zespołu Szkół Specjalnych mieli możliwość wykazać się swoimi niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz wyobraźnią, uczestnicząc w konkursie plastycznym zorganizowanym przez szkolną bibliotekę, pt. „Miś”.

W konkursie wzięli udział uczniowie z różnych grup wiekowych, a byli to:

Krzysztof Chachowski

Magda Wyrozumska

Wiktoria Salisz

Agnieszka Franaszczuk

Roksana Łukaszewska

Martyna Łukaszewska

Patrycja Sternicka

Mateusz Jaworski

Wiktoria Matczak

Dorota Śmieszkoł

Katarzyna Mucha

Piotr Skrzypczyk

Wszystkie prace były śliczne w związku z czym, komisja konkursowa miała ogromny problem         z wyborem najpiękniejszej z nich. W toku narad, komisja podjęła decyzję, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują 1 miejsce.

29 listopada odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Uśmiechy na twarzach naszych artystycznych dusz to najpiękniejsze podziękowanie. Za rok na pewno odbędzie się kolejna edycja konkursu.

Autor: Katarzyna Stachowicz

img_1828 img_1829 img_1830 img_1831 img_1832 img_1833 img_1835 img_1836 img_1837