O bibliotece

Biblioteka udostępnia swoje zbiory według harmonogramu:

Dzień tygodnia Godziny otwarcia Nauczyciel bibliotekarz
Poniedziałek 09.00 – 14.00
mgr M.Soboń
Wtorek 09.50 – 14.30 mgr M. Soboń
mgr K.Stachowicz
Środa 9.00 – 14.00 mgr M. Soboń
mgr K.Stachowicz
Czwartek 09.30-13.30
mgr K.Stachowicz
Piątek 08.30-13.55 mgr M. Soboń
mgr K.Stachowicz

Biblioteka szkolna to miejsce,gdzie każdy kto chce może w spokoju odrobić lekcje, porozmawiać o ciekawej książce oraz w ciszy poczytać lekturę.

Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni z dostępem do Internetu oraz ksero.

Corocznie biblioteka ogłasza konkurs na najbardziej zaczytaną klasę i najbardziej zaczytanego ucznia. Nagrodą zawsze jest dobra książka.

Zapraszamy wszystkich zaczytanych – nauczyciele bibliotekarze:
mgr inż. Monika Soboń oraz mgr Katarzyna Stachowicz.