O osobach niepełnosprawnych

   Nasza biblioteka zgłosiła szkołę do udziału w akcji organizowanej wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action  – „O osobach z niepełnosprawnościami”!

Pomimo tego, że stykamy się z różnymi formami niepełnosprawności na co dzień, na szkolnych korytarzach, jest to temat, na który warto i trzeba często rozmawiać.

Odbyły się dwa warsztatowe spotkania omawiające problem niepełnosprawności, zrozumienia, akceptacji. Podczas zajęć zostały wykorzystane elementy arteterapii – biblio- i bajko terapia, muzykoterapia i choreoterapia.

W osobnych postach relacjach

Mottem przewodnim warsztatów przeprowadzonych w klasach 1-3 au była bajka terapeutyczna „O bohaterskim skoczku” („Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży” pod red. Kamili Zdanowicz-Kucharczyk). Po przeczytaniu i omówieniu historii zagłębiliśmy się w sytuację osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i trudnościami jakie spotykają.

Na kolejne warsztaty zostali zaproszeni uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 6-8 zet. Tym razem część biblioterapeutyczna oparta była na bajce „Sówka Kamila” Pawła Księżyka. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wsłuchali się w treść czytanego utworu. Dyskusja, która wywiązała się pomiędzy uczniami toczyła się wokół rozumienia i akceptacji odmienności. Druga część zajęć udowodniła, że nie ma żadnych ograniczeń – taniec i muzyka są dla wszystkich.

Autor: K.Stachowicz, M.Soboń