Viva w filharmonii – Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po raz kolejny dnia 21.11.2016 roku nasi uczniowie brali udział w zajęciach z muzykoterapii        w Filharmonii  w Katowicach.

Celem warsztatów, było:
• w wymiarze poznawczym – stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji
i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie, rozbudzanie zainteresowań muzyką i sztuką
• w wymierzę emocjonalnym – aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
• w wymiarze społecznym – komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
• w wymiarze osobowościowym – poprawa samooceny, zmiana zachowania
• w wymiarze motywacyjnym – wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian
• w wymiarze psychomotorycznym – kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji cielesnej, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych, uwrażliwianie na doświadczenia kinestetyczne.

Autor : M. Zimmerman – Noszczyk

img_1695 img_1697 img_1699 img_1701 img_1706 img_1707 img_1708 img_1709 img_1711 img_1713 img_1714 img_1715 img_1717 img_1720 img_1721 img_1725 img_1727 img_1732 img_1734