Wracamy do zajęć z biblioterapii

             Dnia 9 października bieżącego roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się zajęcia z biblioterapii. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Tematem przewodnim były: „ Sekty – zagrożenie”. Na początku nauczyciel przeczytał tekst pt.„Niebezpieczna znajomość”. Uczniowie otrzymali podstawowe informacje na temat funkcjonowania sekt, następnie nauczyciel sprowokował dyskusję na ten temat. Na zajęciach dowiedzieliśmy się : czym są sekty?, jak działają?, jakie cechy charakteryzują członków sekty?, jakie mają sposoby, aby znaleźć nowych członków?

Autor: Małgorzata Zimmerman – Noszczyk